Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 10 26 400, e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 10 26 454, e-mail: rzecznik@pisf.pl

Contact Kontakt do zachęt:
tel: +48 22 10 26 434, +48 22 10 26 473, e-mail: incentives@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

PO 2018

Programy Operacyjne PISF 2018

W tym roku po raz pierwszy, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez środowisko producentów i twórców w 2016 roku oraz zobowiązania podjęte wobec Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, założenia kolejnych Programów Operacyjnych zostały przygotowane już na przełomie maja i czerwca br.

Prace nad projektem były prowadzone przez główny zespół konsultacyjny oraz podzespoły robocze do spraw: filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, filmów animowanych, stypendiów scenariuszowych i rozwoju projektów. Zespoły tworzyli twórcy i producenci reprezentujący: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych, Gildię Reżyserów Polskich, Gildię Polskich Reżyserów Dokumentalnych, Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji oraz Studio im. Andrzeja Munka.

W lipcu br. założenia projektu Programów Operacyjnych 2018, będące efektem współpracy z partnerami środowiskowymi, zostały zaprezentowane członkom Rady PISF. W kolejnych tygodniach prace nad projektem były kontynuowane w Instytucie.

Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2018 rok zostały zatwierdzone przez Radę PISF na posiedzeniu w dniu 4 września br. Prezentacja Programów Operacyjnych PISF na 2018 rok odbyła się podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Ostateczny kształt Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na 2018 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami został zatwierdzony uchwałą numer 170 przez Radę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 roku.

Terminy sesji w roku 2018:

PO Produkcja filmowa:

  • sesja 1/2018: nabór zakończony
  • sesja 2/2018: nabór zakończony
  • sesja 3/2018: od 16 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r.

Dla Priorytetu I: Stypendia scenariuszowe – nabór wniosków dot. filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych – 3 razy w roku w sesjach jw.

Dla Priorytetu VI: Produkcja oraz rozwój projektów filmów dla młodego widza lub widowni familijnej (fabularne i animowane pełnometrażowe) – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2018 i w sesji 3/2018.

Dla Priorytetu VIII: Produkcja koprodukcji mniejszościowych (pełnometrażowe filmy fabularne, dokumentalne i animowane) – nabór wniosków jest planowany dwa razy w roku: w sesji 1/2018 i w sesji 3/2018.

Dla Priorytetu IX: Produkcja filmów fabularnych gatunkowych – nabór wniosków jest planowany raz w roku – w osobnym terminie 15-28 lutego 2018 r.

PO Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej:

  • sesja 1/2018: nabór zakończony
  • sesja 2/2018: nabór zakończony

PO Rozwój kin:

  • sesja 1/2018: nabór zakończony
  • sesja 2/2018: nabór zakończony

PO Promocja polskiego filmu za granicą: nabór ciągły

Formularze wniosków w Internecie

Wnioski do wszystkich Programów Operacyjnych PISF na rok 2018 będą przyjmowane wyłącznie na formularzach, które zostaną udostępnione w Internetowym Systemie Składania Wniosków PISF.

Format scenariusza filmowego: opis (.pdf), przykład (.pdf)

Zamieszczony format dotyczy TYLKO scenariuszy filmów fabularnych.

PO Produkcja filmowa Więcej PO Edukacja i upowszechnianie Więcej PO Rozwój kin Więcej PO Promocja za granicą Więcej

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie