Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 10 26 400, e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 10 26 454, e-mail: rzecznik@pisf.pl

Contact Kontakt do zachęt:
tel: +48 22 10 26 434, +48 22 10 26 473, e-mail: incentives@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Formularze do przekazywania danych z kin

Formularze do przekazywania danych z kin

Formularze do przekazywania danych z kin

21 lutego 2020    
Polski Instytut Sztuki Filmowej udostępnia wzory formularzy służących do przekazywania Instytutowi danych przez podmioty prowadzące kino. Dokumenty te określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 31 stycznia 2020 r.

Formularze do przekazywania danych z kin

Polski Instytut Sztuki Filmowej udostępnia wzory formularzy służących do przekazywania Instytutowi danych przez podmioty prowadzące kino. Dokumenty te określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 31 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie zostało ogłoszone 18 lutego 2020 roku i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 4 marca br. Od tego czasu podmioty prowadzące kino zostają zobowiązane do przekazywania Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej danych, o których mowa w art. 19a. nowelizacji ustawy o kinematografii.

Zgodnie z art. 19a. znowelizowanej ustawy o kinematografii podmioty prowadzące kino mają obowiązek przekazywania do PISF informacji o liczbie widzów, sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych, przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu oraz miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie.

W związku z powyższym udostępniamy Państwu wzory formularzy, które po wypełnieniu należy przesyłać na adres mailowy boxoffice@pisf.pl. Przekazywane dane opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub uwierzytelnia w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Jak przekazywać dane?

Formularz należy wypełniać odrębnie dla każdego kina.

  1. Dzienne dane o liczbie widzów, liczbie sprzedanych biletów i zaakceptowanych znakach legitymacyjnych oraz przychodach z tytułu sprzedaży biletów w odniesieniu do każdego filmu wyświetlanego w danym dniu są przekazywane dwa razy w tygodniu:
  1. za weekend (piątek, sobota, niedziela) - w pierwszym dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po każdej niedzieli;
  2. za tydzień (poniedziałek, wtorek, środę i czwartek) - w dniu, który nie jest dniem wolnym od pracy, poprzedzającym każdą sobotę.
  1. Miesięczne dane o przychodach z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie są przekazywane w pierwszym dniu miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy, następującym po miesiącu, którego dotyczą.

Ankieta

Mając na uwadze Państwa wygodę oraz automatyzację procesu agregowania danych, w załączonym formularzu znajduje się ankieta informacyjna, którą wystarczy wypełnić tylko za pierwszym razem.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: info.boxoffice@pisf.pl

Podstawa prawna znajduje się pod wskazanymi linkami:

Wzory formularzy do pobrania:

Załącznik_nr_1_formularz_dzienny

Załącznik_nr_2_formularz_miesięczny

Załącznik_nr_3_formularz_dla_sieci_kin

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie