Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 10 26 400, e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 10 26 454, e-mail: rzecznik@pisf.pl

Contact Kontakt do zachęt:
tel: +48 22 10 26 434, +48 22 10 26 473, e-mail: incentives@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Logo

Jak umieszczać logo PISF?

Guidelines for using the official logo of the Polish Film Institute - English version

Informacja o udziale Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej we współfinansowanych filmach wymaga zachowania odpowiedniej formy i akceptacji przez Instytut. Napisy początkowe i końcowe należy kierować do Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych:

mail: napisy@pisf.pl

Logo Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz jego nazwa i skrót (PISF) są znakami prawnie chronionymi. Ich wykorzystanie wymaga każdorazowo zgody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Prośby o zgodę na wykorzystanie logo (w wersji statycznej lub animowanej), nazwy lub skrótu, zawierające krótkie uzasadnienie, prosimy kierować:

mail: logo@pisf.pl, telefon: + 48 22 10 26 459

Informacja o umieszczaniu logo Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w materiałach promocyjnych.

Wielkość rzeczywista logotypu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej winna być porównywalna z logotypami otaczającymi, litery napisu "Polski Instytut Sztuki Filmowej/Polish Film Institute" stanowiącego element logotypu nie mogą być mniejsze niż porównywalna czcionka o wielkości 8 pkt. (to jest 2,8 mm wysokości). Pole ochronne logotypu wynosi 1 mm wokół prostokąta opisanego na jego krawędziach zewnętrznych, z uwzględnieniem faktu, iż napis "Polski Instytut Sztuki Filmowej/Polish Film Institute" stanowi integralną część logotypu.

Instrukcja zamieszczenia informacji o udziale Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej we współfinansowanych filmach

1. Instytut ma prawo dołączyć do filmu przed napisy początkowe animowaną czołówkę PISF (9 sek.).

2. Jeśli producenci filmu figurują w napisach początkowych, informacja o jego udziale ma mieć formę napisu "Polski Instytut Sztuki Filmowej" lub "Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej" (wersja anglojęzyczna: "Polish Film Institute" lub "A Polish Film Institute Co-financed Production").

3. Informacja o udziale Instytutu powinna być zamieszczona w napisach końcowych po informacji o innych producentach. Informacja ma mieć w tym wypadku formę napisu:

"Film współfinansowany przez

Polski Instytut Sztuki Filmowej"

(wersja anglojęzyczna:

"A Polish Film Institute Co-financed Production").

4. Logo Instytutu powinno być umieszczone pod tekstami wymienionymi w punkcie 3.

5. Logo Instytutu musi być umieszczone w wersji polsko-angielskiej.

6. W napisach końcowych należy umieścić nazwiska ekspertów, w kolejności alfabetycznej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, rekomendujących film do dofinansowania przez Instytut.

Informacja ma mieć w tym wypadku formę napisu:

"Eksperci PISF, którzy rekomendowali dofinansowanie filmu:

(...)".

(wersja anglojęzyczna:

"Experts of the Polish Film Institute who recommended co-financing of the film:

(...)".

7. Informacja o Polskim Instytucie Sztuki Filmowej w napisach filmów, na które Instytut udzielił pożyczki powinna być umieszczona tylko w napisach końcowych filmu w postaci zapisu:

"Na zrealizowanie filmu udzielił pożyczki Polski Instytut Sztuki Filmowej".

Nie powinno się umieszczać animowanego ani statycznego logo PISF.

8. Polski Instytut Sztuki Filmowej nie może znajdować się w nocie copyrightowej filmu.

9. W metryce muzycznej filmu zgłaszanej do Stowarzyszenia Autorów ZAiKS należy wpisać następujące dane dotyczące dźwięku umieszczonego w animowanej czołówce PISF:

kompozytor: Janusz Grzywacz

tytuł: "Jingiel PISF"
czas: 7 sekund

10. Instytut ma prawo akceptować treść napisów początkowych i końcowych w części dotyczącej Instytutu.

Producent filmu wysyła do Instytutu napisy do akceptacji mailem na adres: napisy@pisf.pl

Instytut akceptuje treść napisów w części dotyczącej Instytutu, w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia napisów przez Producenta za pomocą poczty elektronicznej.

Zapytania o animowaną czołówkę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (w wersji polskiej lub angielskiej), prosimy kierować na adres mailowy: logo@pisf.pl.

logo w wersji polsko - angielskiej

Pakiet polsko-angielski zawiera logotypy na tłach: białym, czarnym, transparentnym, oraz w skali szarości

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie