Przejdź do treści
Wersja dostępna
A A A
Kontakt
Adress Adres:
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Contact Kontakt:
tel: + 48 22 10 26 400, e-mail: pisf@pisf.pl

Contact Kontakt dla dziennikarzy:
tel: +48 22 10 26 454, e-mail: rzecznik@pisf.pl

Contact Kontakt do zachęt:
tel: +48 22 10 26 434, +48 22 10 26 473, e-mail: incentives@pisf.pl
PL
PL EN
PL
PL EN

Regionalne Fundusze Filmowe

Od 2005 r., czyli powstania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, mamy w Polsce nowy system finansowania kinematografii. Z funkcjonowania najlepszych takich systemów europejskich we Francji czy Niemczech wynika, że znaczącym, dodatkowym źródłem nakładów na kinematografię mogą być regionalne fundusze filmowe.

W Europie istnieje ponad 100 funduszy regionalnych – we Francji ponad 40, kilkanaście w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Ponad połowa projektów filmowych realizowanych w Niemczech finansowana jest z takich źródeł.

Regionalne Fundusze Filmowe to inicjatywy władz samorządowych. Zazwyczaj wygląda to tak: lokalne władze rezerwują w budżecie pieniądze na dofinansowanie filmów, rozpisują konkurs, a najlepsze projekty wyłonione przez doświadczonych ekspertów otrzymują dotacje. Warunkiem udziału w konkursie jest powiązanie treści filmu (jego fabuły czy tematu) z miastem lub regionem. W ten sposób władze inwestują w promocję swojego regionu. Dodatkowym warunkiem otrzymania dotacji jest często obowiązek wydania deklarowanej kwoty na terenie regionu (np. przez zakup usług). Daje to dodatkowy impuls do rozwoju lokalnej gospodarki, a sama produkcja filmu, która musi przebiegać w regionie, często wpływa na stworzenie dodatkowych miejsc pracy.

Regionalna Inicjatywa Audiowizualna

W 2007 r. Polski Instytut Sztuki Filmowej wraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych zapoczątkował Regionalną Inicjatywę Audiowizualną (RIA), której głównym celem stało się stworzenie w Polsce Regionalnych Funduszy Filmowych. Realizację tego przedsięwzięcia w powierzono Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne.

Promocja idei Regionalnych Funduszy Filmowych i otwartość władz samorządowych spowodowały, że dzisiaj w Polsce funkcjonuje już dwanaście takich inicjatyw. Własny fundusz filmowy mają: Łódź, Gdynia, województwo śląskie, Poznań i Wielkopolska, Wrocław i Dolny Śląsk, Kraków i Małopolskie oraz województwo zachodniopomorskie, Lublin, województwo mazowieckie, Białystok, województwo podkarpackie oraz Warmia i Mazury. Powstanie funduszu planowane jest także w województwie kujawsko-pomorskim. 

Samorządy, które mają fundusz filmowy lub planują jego uruchomienie, mogą liczyć na wsparcie w ramach programu RIA, który oferuje przygotowywanie ekspertyz prawnych i finansowych, konsultacje w sprawie strategii działania.

Międzynarodowe Forum Koprodukcyjne Regiofund

Jedną z inicjatyw związanych z istnieniem Regionalnych Funduszy Filmowych był Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych RegioFun, który odbywał się od 2009 r. Podczas tej imprezy prezentowane są polskie i zagraniczne filmy powstałe dzięki współpracy z Regionalnymi Funduszami Filmowymi. W 2017 r. Międzynarodowy Festiwal Producentów Filmowych RegioFun przekształcił się w Międzynarodowe Forum Koprodukcyjne Regiofund. 

Forum Regiofund zrodziło się na kanwie wydarzeń branżowych, organizowanych podczas dotychczasowych siedmiu edycji Festiwalu Producentów Filmowych Regiofun. Rezygnując z formuły festiwalowej, organizatorzy chcą w ramach forum budować platformę współpracy dla filmu i jego potencjalnych partnerów i inwestorów. Od 2017 r. większa uwaga zwrócona jest na rozwój projektów filmowych z potencjałem koprodukcyjnym.

Więcej informacji na stronach:

Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce 2010 Więcej Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce 2011 Więcej Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce 2012 Więcej Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce 2013 Więcej Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce 2014 Więcej Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce 2015 Więcej Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce 2016 Więcej Regionalne Fundusze Filmowe w Polsce 2017 Więcej Polska Komisja Filmowa Więcej

Serwisy partnerskie:

Link do strony http://kreatywna-europa.eu, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.studiomunka.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.mkidn.gov.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishdocs.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmneweurope.com/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.audiowizualni.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.pl.isan.org/pl/index.htm, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://doclab.pl/pl_PL/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.c-kino.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishshorts.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sfp.org.pl/pl, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.kinastudyjne.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.polishanimations.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.sara.kipa.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.scriptpro.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.filmpolski.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://www.wfdif.pl/pl/edukacja-filmowa/wytwornia-scenariuszy, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://filmcommissionpoland.pl/, otwiera się w nowym oknie Link do strony http://polishdirectors.com/, otwiera się w nowym oknie